L 69 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.
(Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 04-12-2015
Betænkning afgivet 16-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-12-2015
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der er enige om at reducere registreringsafgiftssatsen for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler.

Det foreslås at ændre registreringsafgiftsloven, så afgiftssatsen på 180 pct. for disse køretøjer ændres til 150 pct.

Det foreslås, at nedsættelsen af registreringsafgiften træder i kraft den 1. januar 2016 og tillægges tilbagevirkende kraft fra fremsættelsen af lovforslaget.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA, KF), imod stemte 53 (S, EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.