L 29 Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Europaudvalget
Samling: 2015-16
Status: 3.beh./Vedtaget

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-10-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 20-10-2015
Betænkning afgivet 06-11-2015
2. behandlet/henvist til udvalg 10-11-2015
Tillægsbetænkning afgivet 10-11-2015
3. behandlet, vedtaget 12-11-2015
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med lovforslaget bliver det muligt for Danmark at omdanne det nuværende forbehold vedrørende EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender (RIA-samarbejdet) til en tilvalgsordning.

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om Danmark i Europol mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra december 2014.

Det vedtagne lovforslag vil blive sat til folkeafstemning torsdag den 3. december 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 69 (S, V, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 37 (DF, EL, LA), hverken for eller imod stemte 0.