Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) Alm. del
Samling: 2015-16

Spørgsmål 198

Vil ministeren oplyse, hvornår der foreligger en repræsentativ analyse af den husdyrgødning, der udbringes på markerne (jf. svar på MOF alm. del - spm. 11)?
Dato: 12-11-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: jord- og luftforurening

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-12-2015
Modtaget: 08-12-2015
Omdelt: 08-12-2015

MOF alm. del - svar på spm. 198 om, hvornår der foreligger en repræsentativ analyse af den husdyrgødning, der udbringes på markerne m.v., fra miljø- og fødevareministeren

MOF alm. del - svar på spm. 198.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 12-11-2015
Modtaget: 12-11-2015
Omdelt: 12-11-2015

Spm. om, hvornår der foreligger en repræsentativ analyse af den husdyrgødning, der udbringes på markerne m.v., til miljø- og fødevareministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version