Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det Blå Danmark.
Af Hans Kristian Skibby (DF) og Dennis Flydtkjær (DF).
(Anmeldelse 11.12.2014. Fremme 16.12.2014. Forhandling 24.02.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Hans Kristian Skibby (DF), Erling Bonnesen (V), Joachim B. Olsen (LA) og Brian Mikkelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Henning Hyllested (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 18.02.2015. 2. behandling 24.02.2015).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 19.02.2015. 2. behandling 24.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 18.12.2014. Betænkning 17.02.2015. 2. behandling 24.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 22.01.2015. Betænkning 17.02.2015. 2. behandling 24.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 24.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele boligafdelinger).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 22.01.2015. Betænkning 17.02.2015. 2. behandling 24.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 24.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 22.01.2015. Betænkning 17.02.2015. 2. behandling 24.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 24.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at personfarlig kriminalitet begået af prøveløsladte altid skal udløse reststraffen.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 04.12.2014. Betænkning 05.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. (Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, ændring af kriterierne for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 05.02.2015).
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om travlheden på landets fødeafdelinger.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 27.11.2014. Fremme 02.12.2014).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. marts 2015].
Forslag til lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 04.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter.
Af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF).
(Fremsættelse 19.12.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om kørsel i hashpåvirket tilstand.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 22.10.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre behandling af voldtægtsofre.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 21.11.2014).
Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om danske statsborgeres deltagelse i kampene i Irak og Syrien.
Af Søren Pind (V) og Karsten Lauritzen (V).
(Anmeldelse 19.12.2014. Fremme 13.01.2015).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. marts 2015].
Forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte. (Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 18.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyse af lovforslags virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder og på øer.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 16.12.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0