L 101 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 17-12-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 15-01-2015
Betænkning afgivet 18-02-2015
2. behandlet/henvist til udvalg 24-02-2015
3. behandlet, vedtaget 26-02-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Ved lovforslaget får modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse i en 2-årig forsøgsperiode mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, foreninger m.v. i op til 15 timer om ugen, uden at det medfører fradrag i ydelsen. Der er tale om udvidelse af den nuværende 4-timersbegrænsning.

Loven udmønter det første af de ti initiativer i regeringsudspillet »Lettere at være frivillig«, som blev lanceret den 8. oktober 2014.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.