B 35 Forslag til folketingsbeslutning om bedre behandling af voldtægtsofre.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 26-02-2015
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med forslaget pålægges regeringen i indeværende folketingssamling at sikre forbedrede forhold ved afhøring af ofre for voldtægt, efteruddannelse af fagpersonale (politi, ansatte i retterne, sundhedspersonale og advokater) og en analyse af sagsbehandlingen. Desuden pålægges regeringen at sikre bedre rådgivning og samtalehjælp til voldtægtsofre, øgede krav til politiets og anklagemyndighedens kommunikation med voldtægtsofre, kriminalisering af uagtsom voldtægt og bedre statistisk materiale på området.