L 89 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v.
(Blandet boligsammensætning).
Af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)
Udvalg: By- og Boligudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-12-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 18-12-2014
Betænkning afgivet 17-02-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-02-2015
3. behandlet, vedtaget 26-02-2015
Ministerområde:
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Resumé:
Formålet med forslaget er at få en mere blandet sammensætning af forskellige typer boliger i de store danske byer, der i disse år får markant flere nye beboere, men som samtidig oplever prisstigninger på boliger.

Med forslaget får kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte krav om, at der skal være op til 25 pct. almene boliger, i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Hertil kommer bestemmelser om, hvad der kan lokalplanlægges for. Derudover skal planlovens almindelige overtagelsesregel også finde anvendelse ved planlægning til almene boliger.

Forslaget indeholder desuden ændringer af lov om almene boliger, så de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån til etablering af almene boliger.

Med lovforslaget udmøntes regeringens (Socialdemokratiet og Radikale Venstres) delaftale om finansloven for 2015 med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om at skabe bedre muligheder for at udvikle byer med en blandet boligsammensætning.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (S, RV, SF, EL, UFG), imod stemte 51 (V, DF, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.