L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 20

Vil ministeren beskrive hvornår ministeren mener, at der sker krænkelse af den private ejendomsret og herunder oplyse om værditab på jord – som udløses af L 94 – ikke kan betegnes som krænkelse af den private ejendomsret?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 20 om, hvornår ministeren mener, at der sker krænkelse af den private ejendomsret, fra miljøministeren

Svar på spm. 20
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om, hvornår ministeren mener, at der sker krænkelse af den private ejendomsret, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version