L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Ordførere

Navn Parti Kontakt
Anni Matthiesen V
Tlf:
+45 3337 4574
Mobil:
+45 6162 5172
Flemming Møller Mortensen S
Tlf:
+45 3337 4013
Mobil:
+45 6162 4691
Pia Adelsteen DF
Tlf:
+45 3337 5121
Lone Loklindt RV
Lisbeth Bech Poulsen SF
Tlf:
+45 3337 4428
Per Clausen EL
Villum Christensen LA
Tlf:
+45 3337 4905
Daniel Rugholm KF