L 34 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
(Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-10-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 30-10-2014
Betænkning afgivet 09-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2014
3. behandlet, vedtaget 19-12-2014
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at styrke stofmisbrugsbehandlingen ved at indføre et sæt nye rettigheder for personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, og et sæt modsvarende pligter for kommunerne, som er ansvarlige for stofmisbrugsbehandlingen. Med lovforslaget indføres bl.a. en ret for personer, som ønsker at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling, til at få iværksat behandlingen senest 14 dage efter henvendelse til bopælskommunen, under forudsætning af at der er indikation for lægelig stofmisbrugsbehandling.

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 112 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.