L 14 Forslag til lov om ændring af lov om ferie.
(Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-10-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 21-10-2014
Betænkning afgivet 26-11-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-12-2014
3. behandlet, vedtaget 04-12-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget har til formål at sikre lønmodtagere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til at optjene minimum 4 ugers betalt ferie om året eller en forholdsmæssig andel heraf. Dette sikres ved, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, som udgangspunkt har ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret.

Desuden indeholder lovforslaget hjemmel til, at arbejdsgivernes betaling for Feriepengeinfo kan ske via en fælles opkrævning, der administreres af Arbejdsgivernes Tillægspension (ATP). Betalingen for Feriekontos administration af Feriepengeinfo kan opkræves via ATP's fællesopkrævning for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til Feriepengeinfo via indkomstregisteret. Feriepengeinfo er en portal, der fra den 1. maj 2015 skal indeholde oplysninger om alle lønmodtageres optjente feriegodtgørelse. Lønmodtagerne får et samlet overblik over optjent ferie med feriegodtgørelse, og de skal anmode udbetaleren om feriegodtgørelsen via portalen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 114 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.