L 13 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.
(Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-10-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 21-10-2014
Betænkning afgivet 26-11-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-12-2014
3. behandlet, vedtaget 04-12-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at sikre, at personer, der får efterbetalt en social ydelse f.eks. som led i en sag vundet ved Ankestyrelsen om retten til sygedagpenge, ikke efterfølgende mister deres uddannelses- eller kontanthjælp på grund af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen. Personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte ydelse, og som derfor kan have stiftet gæld, skal have mulighed for f.eks. at anvende efterbetalingen til at tilbagebetale gælden. Der skal derfor ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingen. De ændrede regler får også betydning for personer, der modtager ressourceforløbsydelse, idet reglerne om fradrag af indtægter i kontant- og uddannelseshjælp finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår egne indtægter.

Lovforslaget udmønter aftalen om ændring af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen ved efterbetaling af sociale ydelser, som regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) indgik den 8. maj 2014 med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.