L 225 Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
(Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.).
Af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)
Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Lovforslag som vedtaget

Vedtaget: 28-06-2013

Vedtaget: 28-06-2013

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013

20121_l225_som_vedtaget.pdf
Html-version