L 125 Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.
Af: Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 19-04-2012
Betænkning afgivet 29-05-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 31-05-2012
Tillægsbetænkning afgivet 07-06-2012
3. behandlet, vedtaget 12-06-2012
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Loven opretter en ikkeretlig mæglings- og klageinstitution, der hurtigt og effektivt kan løse uoverensstemmelser om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. På baggrund af en klage eller af egen drift behandler mæglings- og klageinstitutionen sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne synes at være begået. De nærmere regler for mæglings- og klageinstitutionens virksomhed fastsættes ved bekendtgørelse.

Desuden ændres årsregnskabslovens § 99 a vedrørende de 1.100 største danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar til udtrykkeligt at omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkning. Formålet er at skabe større åbenhed om danske virksomheders samfundsansvar.
Afstemning:
Vedtaget 62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF) 47 stemmer imod forslaget (V, DF, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget