L 126 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
(Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-02-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 23-02-2010
Betænkning afgivet 28-04-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-05-2010
3. behandlet, vedtaget 11-05-2010
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven indebærer en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne og en styrkelse af arbejdsmiljøuddannelsen. Begge dele kan fremover tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad målrettes den enkelte virksomheds og branches behov. Loven medfører også, at der indføres regler om virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og mulighed for at aftale en tværgående arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder. Endelig medfører loven en række mindre ændringer af arbejdsmiljøloven.

Lovforslaget var en udmøntning af anbefalingerne fra det trepartsudvalg bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som havde arbejdet med styrkelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Loven trådte i kraft den 1. oktober 2010, dog trådte dele af den i kraft allerede den 21. maj 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 92 stemmer (V, S, DF, KF, RV og LA) mod 19 (SF og EL).