Ungdomsparlamentet

179 elever fra 8. og 9. klasse i danske, færøske og grønlandske skoler danner i begyndelsen af hvert lige år Ungdomsparlamentet. Eleverne sætter sig ved stemmetavlerne i Folketingssalen på Christiansborg, møder folketingsmedlemmer og ministre og diskuterer deres forslag til nye love.

Større

 

Hvert 2. år afholdes Ungdomsparlamentet på Christiansborg, hvor 179 8.- eller 9.-klasseelever fra 60 klasser får mulighed for at agere folketingsmedlemmer og sætte dagsordenen på Christiansborg i selskab med folketingsmedlemmer og ministre.

Med andre ord får eleverne et indgående kendskab til, hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget fungerer. Eleverne udvælges på baggrund af de lovforslag, som de har indsendt.

Ungdomsparlamentet samles næste gang den 29. januar 2018.

Hvornår skal jeg tilmelde min klasse?

Fristen for at indsende forslag er 1. december 2017. Tilmeld jer ved at indsende elevernes forslag via www.up18.dk. 

For at blive en af de 60 udvalgte klasser, der deltager i Ungdomsparlamentsdagen, skal din klasse skrive og indsende et forslag til en ny lov inden for et af 5 temaer:

- sundhed
- flygtninge
- klima og trafik
- uddannelse
- straf

Kvaliteten af det enkelte forslag indgår i udvælgelsen af de elever, der får muligheden for at deltage i Ungdomsparlamentsdagen. Vi lægger særlig vægt på, at dine elever har undersøgt deres emne grundigt, og at de kommer med saglige argumenter for deres forslag. Din klasse må gerne sende flere lovforslag.

Du får direkte besked, hvis din klasse bliver udvalgt til at deltage.

Hvor mange elever kan deltage?

I alt udvælges 60 klasser, og der deltager 3 elever pr. klasse (dog kun 2 pr. klasse fra Grønland og Færøerne).

Blandt de indsendte forslag udvælges:

- 58 forslag fra Danmark
- 1 forslag fra Grønland
- 1 forslag fra Færøerne

Forslagene udvælges bl.a. ud fra:

- kvaliteten af forslagene
- et ønske om, at hele landet skal være repræsenteret
- et ønske om, at alle temaer skal være dækket.

Undervisningsforløbets struktur

Undervisningsforløbet består af 6 lektioner.

I lektion 1 og 2 skal eleverne udvælge et emne, de vil arbejde med, skrive deres ideer ned, vælge, hvad de vil stille forslag om, og formulere en konkret problemstilling. Som hjemmearbejde skal eleverne finde kilder til belysning af emnet.

I lektion 3 og 4 skal eleverne skrive udkast til deres forslag og forberede en fremlæggelse for klassen.

I lektion 5 og 6 skal eleverne fremlægge forslaget og forbedre det ud fra den kritik, de får af de andre elever. Til sidst sendes elevernes forslag ind til Folketinget.

Hvad får eleverne ud af at deltage?

Ungdomsparlamentet er et læringsforløb, hvor dine elever kan give et bud på, hvordan de vil løse samfundets udfordringer. Under forløbet arbejder dine elever bl.a. med:

- argumentation
- kildekritik
- kommunikation i skrift og tale 
- konstruktiv feedback

Hvad koster det at deltage og evt. overnatte?

Det er gratis at deltage i ungdomsparlamentetsdagen. For de klasser, der bliver udvalgt til at deltage i ungdomsparlamentsdagen, dækker Folketinget udgifter til billigste transport og eventuel overnatning for 1 lærer og 3 elever, hvis I kommer langvejs fra.

Hvor og hvornår foregår dagen?

Ungdomsparlamentet finder sted i starten af lige år og foregår på Christiansborg. Næste gang det bliver afholdt, er den 29. januar 2018.

Hvor lang tid varer arrangementet? 

Ungdomsparlamentsdagen begynder kl. 8 og slutter kl. 17.

Vi anbefaler, at I ankommer cirka en halv time før start, da der kan være kø ved adgangskontrollen. 

 

August

Hjemmesiden for Ungdomsparlamentet åbner. Her findes et eksempel på et undervisningsforløb i samfundsfag på 3 uger, og eleverne kan få hjælp til at udforme deres beslutningsforslag. 

December

Først på måneden er der frist for at indsende forslag. Forslagene skal indsendes via up16.dk. Ca. 3 uger efter indsendelsesfristen har Folketinget udvalgt de 60 klasser, der skal deltage i ungdomsparlamentsdagen i Folketinget. De deltagende klasser får direkte besked og offentliggøres på up16.dk.

Januar

I januar fordeler Folketinget de 60 lovforslag i 10 forskellige udvalg. Forarbejdet til udvalgsarbejdet på ungdomsparlamentsdagen foregår på Facebook i ca. 10 dage. I slutningen af januar afholdes ungdomsparlamentsdagen.


Spørgsmål vedrørende Ungdomsparlament 2018 kan rettes til:

Tlf. 33 37 34 58

Mail: up@ft.dk


 

Ankomst

Når du og din klasse ankommer til Folketinget for at deltage i ungdomsparlamentsdagen, skal I benytte Folketingets besøgsindgang til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården. 

Adgangskontrol

Besøgende og deres tasker bliver som hovedregel scannet som en del af Folketingets sikkerhedskontrol. Det betyder, at I skal tømme lommerne, og at f.eks. spidse genstande kan blive konfiskeret – ligesom i lufthavnen.

Du må meget gerne forberede dine elever på, at de skal gennem sikkerhedskontrollen.