Venstre,
Troels Lund Poulsen - Fotograf Steen Brogaard

Troels Lund Poulsen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Beskæftigelsesminister

Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8
1061 København K

Ministertlf.:
+45 7220 5000
E-mailadresse:

Troels Lund Poulsen, født 30. marts 1976 i Vejle, søn af folkeskolelærer Aage Poulsen og privat ansat Lise Poulsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Vejle Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Hedenstedkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Juelsmindekredsen fra 2001 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Beskæftigelsesminister fra 28. november 2016.
Erhvervs- og vækstminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.
Undervisningsminister fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011.
Skatteminister fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011.
Miljøminister fra 23. november 2007 til 23. februar 2010.
Politisk ordfører 2006-2007.


Uddannelse og erhverv
Student, Tørring Amtsgymnasium, fra 1992 til 1995.
Folkeskolen, Lindved Skole, fra 1982 til 1992.

Ejer, Birkehøjgaard, fra 2005.
Pressekoordinator, Ørestadsselskabet, fra 1998 til 2001.
Politisk sekretær, Christiansborg, fra 1995 til 1997.


Tillidshverv
Medlem af Venstres Ungdom fra 1992. Lokalforeningsformand for Venstres Ungdom i Tørring-Uldum 1993-1994. Landsformand for Venstres Ungdom 1997-1999. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 1997-2002 og fra 2006. Medlem af Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab 2006-2007. Medlem af bestyrelsen i Green Network fra 2014.


Publikationer
Har skrevet »Tid til forandring«, 2001. Medforfatter af debatbøgerne »Den forandrede verden«, 2003, og »Atlantiske afstande«, 2004.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]