Socialdemokratiet,
Trine Bramsen - Fotograf Steen Brogaard

Trine Bramsen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Cand.scient.soc., seniorkonsulent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4072
E-mailadresse:

Trine Bramsen, født 26. marts 1981 i Svendborg, datter af folkeskolelærer Bo Steffen Madsen og folkeskolelærer Lene Bramsen Madsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Odense Vestkredsen fra 2009.


Parlamentarisk karriere
Retsordfører og menneskerettighedsordfører. Formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-2013. Medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.soc., Roskilde Universitetscenter, fra 2001 til 2007.
Hf, VUC Fyn, fra 2000 til 2001.
Svendborg Gymnasium, fra 1997 til 2000.

Seniorkonsulent, Deloitte Business Consulting, fra 2007 til 2011.
Forskningsassistent, Københavns Universitet, fra 2006 til 2007.
Arbejdsmarkedspolitisk medarbejder, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 2005 til 2007.
Frit Forum, fra 2004 til 2007.
Føtex, Svendborg, fra 1995 til 2004.


Tillidshverv
Medlem af Kvinderådets styrelse for Socialdemokraterne fra 2008. Medlem af bestyrelsen for HF & VUC Fyn fra 2018.


Publikationer
Medforfatter til »Business process management - fokus på styring af processer«, 2009.

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Besøg hos minister for uddannelse, innovation og forskning i perioden den 14.-16. oktober 2013, Taiwan. Giver: Taiwans regering.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra stilling som seniorkonsulent i Deloitte Consulting til den 1. januar 2016.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [13.06.2018]