Venstre,
Thomas Danielsen - Fotograf Steen Brogaard

Thomas Danielsen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Bankrådgiver, lastvognsmekaniker

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4526
Mobil:
+45 6162 5153
E-mailadresse:

Thomas Nolsøe Danielsen, født 24. juni 1983 i Fjerritslev. Gift med advokat Marie Dam Danielsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Venstre i Struerkredsen fra 2008.


Parlamentarisk karriere
Klimaordfører, energiordfører og færøerneordfører fra 2015, landdistrikts- og øordfører fra 2012 og fiskeriordfører fra 2011. Formand for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fra 2015, næstformand 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Bankrådgiveruddannet, Sparekassen Holstebro, 2009.
Lastvognsmekaniker, Iveco, Holstebro, 2004.

Bankrådgiver, Sparekassen Holstebro, fra 2009 til 2011.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Holstebro Kommune 2006-2013, formand for udvalget for kultur og fritid.

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [18.05.2018]