Venstre,
Sophie Loehde - Fotograf Steen Brogaard

Sophie Løhde (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Minister for offentlig innovation

Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

Ministertlf.:
+45 3392 3333
E-mailadresse:

Sophie Løhde Jacobsen, født 11. september 1983 i Birkerød, datter af direktør Ole A. Jacobsen og fhv. borgmester og kunsthandler Karin Løhde.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Egedalkredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Minister for offentlig innovation fra 28. november 2016.
Sundheds- og ældreminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.
Sundhedsordfører 2011-2015, kommunalordfører 2010-2011, forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, SU-ordfører og ordfører for Færøerne 2007-2011.


Uddannelse og erhverv
Bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School, fra 2004 til 2007.
Sproglig studentereksamen, Frederiksborg Gymnasium og HF, fra 1999 til 2002.
9. klasses afgangseksamen, Parkvejskolen, Birkerød, 1999.

Projektkonsulent, Kristiansen Strategy, 2007.
Politisk assistent for MF Michael Aastrup Jensen, Christiansborg, fra 2005 til 2007.
Plejehjemsassistent, Rikke Marie Hjemmet, Skodsborg, fra 2003 til 2004.
Salgsassistent, Plaza Ure & Smykker, Illum, København, fra 1999 til 2004.


Tillidshverv
Medlem af amtsrådet i Frederiksborg Amt 2002-2006, formand for psykiatriudvalget, næstformand for udvalget for uddannelse, erhverv og kultur og medlem af kulturrådet. Domsmand ved Østre Landsret 2003-2007. Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune 2006-2007, medlem af sammenlægningsudvalget, næstformand for kultur- og fritidsudvalget og medlem af social- og sundhedsudvalget. Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden 2006-2008, medlem af forberedelsesudvalget, forretningsudvalget og underudvalget for psykiatri og socialområdet. Formand for bestyrelsen for Frederiksborg Linnedservice A/S 2006-2010. Medlem af bestyrelsen for Frederiksborg Linnedservice for Berendsen A/S 2010-2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]