Radikale Venstre,
Sofie Carsten Nielsen - Fotograf Steen Brogaard

Sofie Carsten Nielsen (RV)

Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Fhv. minister

Ravnsborg Tværgade 6, 2. sal
2200 København N

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5500

Sofie Carsten Nielsen, født 24. maj 1975 i Birkerød, datter af pensionist Jens Carsten Nielsen og pensionist Kirsten Carsten Nielsen. Gift med Rasmus Dalsgaard. Parret har børnene Gustav og Villads.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Radikale Venstre i Gentoftekredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Uddannelses- og forskningsminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe 2012-2014, næstformand fra 2015 og 2011-2012. Stedfortrædende politisk leder for Radikale Venstre fra 31. aug. 2014.


Uddannelse og erhverv
Master i europæisk politik og administration, Europakollegiet i Brügge, Belgien, fra 2000 til 2001.
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 1995 til 2002.

Politisk chef, Ingeniørforeningen IDA, fra 2010 til 2011.
Souschef, Ligestillingsministeriet, fra 2004 til 2009.
Politisk konsulent, Europa-Parlamentet, fra 2002 til 2004.


Publikationer
Bidragsyder til antologien »De røde sko«, 2002, og antologien »Tilbage til rødderne - om de radikale værdier«, 2008.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Retsudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører
Uddannelses- og forskningsordfører
Integrationsordfører
Udlændingeordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]