Det Konservative Folkeparti,
Soren Pape - Fotograf Steen Brogaard

Søren Pape Poulsen (KF)

Medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Justitsminister

Justitsministeriet, Slotholmsgade 10
1216 København K

Ministertlf.:
+45 7226 8400
E-mailadresse:

Søren Pape Poulsen, født 31. december 1971, søn af pensionist og fhv. landmand Svend Aage Poulsen og pensionist og fhv. hjemmehjælper Ruth Pape Poulsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Justitsminister fra 28. november 2016.
Formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe fra 2015. Politisk leder af Det Konservative Folkeparti fra 2014.


Uddannelse og erhverv
Lærerstudier, Ribe Statsseminarium, fra 1993 til 1994.
Udlært i shippingafdeling, Grundfos, Bjerringbro, 1992.

Afdelingsleder, Viborg Kommune, fra 2007 til 2010.
Ungdomsskoleleder, Bjerringbro Kommune, fra 2004 til 2010.
Lærer, Bøgeskovskolen, fra 1999 til 2010.
Speditør, Billund Lufthavn og Aarhus, fra 1994 til 1999.


Tillidshverv
Medlem af Konservativ Ungdom fra 1987. Medlem af byrådet i Bjerringbro Kommune 2002-2006. Medlem af byrådet i Viborg Kommune 2007-2014. Borgmester i Viborg Kommune 2010-2014. Medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening og formand for Kommunernes Landsforenings internationale udvalg 2011-2014.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]