Det Konservative Folkeparti,
Rasmus Jarlov - Fotograf Steen Brogaard

Rasmus Jarlov (KF)

Medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Ekstern lektor, virksomhedsejer

Rødkildevej 50
2400 København NV

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4208
Mobil:
+45 6162 4641
E-mailadresse:

Rasmus Jarlov, født 29. april 1977 i Århus, søn af Carsten Jarlov og Lisbeth Jarlov.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 1. september 2010 til 15. september 2011.
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 12. januar 2010 til 31. august 2010 (stedfortræder for Charlotte Dyremose).
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Lyngbykredsen fra 2014.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Rødovrekredsen fra 2014.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Indre Bykredsen fra 2010 til 2014.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Rødovrekredsen fra 2007 til 2010.


Parlamentarisk karriere
Finansordfører, erhvervsordfører, skatteordfører, beskæftigelsesordfører, EU-ordfører, forsvarsordfører, transportordfører, kommunalordfører, fødevareordfører, landbrugsordfører, fiskeriordfører, dyrevelfærdsordfører, grønlandsordfører og færøerneordfører. 


Uddannelse og erhverv
Cand.merc. (Applied Economics and Finance), Handelshøjskolen i København, fra 2001 til 2003.
HA (almen), Handelshøjskolen i København, fra 1998 til 2001.
Reserveofficer, Flyvevåbnet, fra 1996 til 1998.
Matematisk student, Ordrup Gymnasium, 1996.

Stifter og ejer af sighseeingselskabet, Hamlet Tours, fra 2012.
Rotationsforløb og jobs i R&D-området. Slutstilling som mellemleder i logistikafdeling i klinikkæden, Novo Nordisk A/S, fra 2004 til 2010.
Forelæser og ekstern lektor i finansiering, Handelshøjskolen i København, fra 2003.


Tillidshverv
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2010-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Forsvarsudvalget

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Europaudvalget
Finansudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Skatteudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Europaudvalgets Underudvalg

Stedfortræder i
OSCEs Parlamentariske Forsamling
Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører
EU-ordfører
Færøerneordfører
Finansordfører
Forsvarsordfører
Grønlandsordfører
Reformordfører
Transportordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Ekstern lektor i finansiering på CBS.

Selvstændig virksomhed

Ejer af sightseeingselskabet Hamlet Tours.

Selskabsinteresser

Novo Nordisk.
Mærsk.
Vestas.
Genmab.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]