Dansk Folkeparti,
Peter Skaarup - Fotograf Steen Brogaard

Peter Skaarup (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Gruppeformand

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5113
E-mailadresse:

Peter Skaarup, født 1. maj 1964 i Århus, søn af pensioneret fototekniker Hans Skaarup og fhv. MF og regnskabsfører Birthe Skaarup.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østre Storkreds fra 11. marts 1998 til 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Brønshøjkredsen fra 1997.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Utterslevkredsen fra 2007 til 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Husumkredsen fra 1997 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Østbanekredsen fra 1997 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Formand for Retsudvalget fra 2015 og 2005-2011. Medlem af Retsudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Kulturudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Det Udenrigspolitiske Nævn og NATO’s Parlamentariske Forsamling. Medlem af EU-konventet 2002-2004. Formand for Dansk Folkepartis folketingsgruppe fra 2012, næstformand 1998-2012. Næstformand for Dansk Folkeparti 1998-2012.


Uddannelse og erhverv
Aarhus Katedralskole, fra 1979 til 1982.
Forældreskolen i Aarhus, fra 1970 til 1979.

Sekretariatschef for Dansk Folkeparti, Folketinget, fra 1995 til 1998.
Sekretariatsleder og partisekretær for Fremskridtspartiet, Folketinget, fra 1990 til 1995.
Teknisk konsulent, DSB rejsebureaudivision, fra 1986 til 1990.


Tillidshverv
Medlem af repræsentantskabet for Krogerup Højskole 1988-2002. Medlem af Folketingets edb-styregruppe 1992-1997. Medlem af Østerbro Lokalråd 1995-1997. Medlem af repræsentantskabet for Dansk Udenrigspolitisk Institut 1996-1999. Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Capacity og Bellevue Strandpark 1998-2002. Medlem af Skatteankenævnets 5. udvalg 1998-2002. Medlem af Lokalnævnet for Københavns Politikreds 1998-2002. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1998-2004, medlem af økonomiudvalget. Medlem af bestyrelsen for Ørestadsselskabet og Østamagerbaneselskabet 1998-2004. Medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse fra 1998. Medlem af Atlantsammenslutningens repræsentantskab fra 2006. Stedfortræder i Lønningsrådet fra 2010. Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2016. Medlem af Landsskatteretten fra 2016.


Publikationer
»Peter Skaarup - et biografisk portræt« af Niels Martinov, 2014


Udmærkelser
German Marshall Fund Fellow fra 1999. Taiwan Friendship Medal of Diplomacy 2003. Ridder af Dannebrogordenen 2008, ridder af 1. grad af Dannebrogordenen 2016.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Gruppeformand, Dansk Folkeparti.
Medlem af Nationalbankens repræsentantskab.
Medlem af Landsskatteretten.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]