Enhedslisten,
Pelle Dragsted - Fotograf Steen Brogaard

Pelle Dragsted (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

MF

Amicisvej 17
1852 Frederiksberg C

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5069
Mobil:
+45 6162 4317
E-mailadresse:

Pelle Dragsted, født 13. april 1975 i København, søn af læge Niels Dragsted og socialrådgiver Lone Lyager.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Københavns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Falkonerkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Finansordfører, erhvervsordfører, forbrugerordfører og kirkeordfører.


Uddannelse og erhverv
Masterstuderende i retorik, Aarhus Universitet, fra 2011 til 2016.
Kandidatstuderende i historie og spansk, Københavns Universitet, fra 2002 til 2005.
Bachelor i historie, Københavns Universitet, fra 1997 til 2001.

Politisk rådgiver, Enhedslisten, fra 2011 til 2015.
Presseansvarlig, Enhedslisten, fra 2009 til 2011.
International sekretær, Enhedslisten, fra 2005 til 2009.
Pædagogmedhjælper, tilkaldevikar, Den integrerede institution Kongehatten, fra 1997 til 2000.
Arbejdsmand, Egen Vinding og Datter, fra 1993 til 1994.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Finansudvalget
Kirkeudvalget
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsordfører
Forbrugerordfører
Kirkeordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]