Socialdemokratiet,
Mogens Jensen - Fotograf Steen Brogaard

Mogens Jensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Julius Thomsens Gade 12, 2. tv.
1632 København V

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4044
E-mailadresse:

Mogens Jensen, født 31. oktober 1963 i Nykøbing Mors, søn af ekspedient Harry Jensen og hjemmehjælper Ebba Møller Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ringkøbing Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Herning Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Herningkredsen fra 2003 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Handels- og udviklingsminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Statsrevisor fra 26. oktober 2011 til 17. april 2013.
Kulturordfører og medieordfører. Næstformand for Retsudvalget. Medlem af Kulturudvalget, Udenrigsudvalget, Udenrigspolitisk Nævn, Grønlandsudvalget, Færøudvalget og Nordisk Råd. Næstformand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling. Formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe 2011-2012. Næstformand for Socialdemokratiet fra 2012.


Uddannelse og erhverv
Fagbevægelsens lederuddannelse, LO-Skolen, Helsingør, fra 1997 til 1999.
Student, Morsø Gymnasium, fra 1979 til 1982.
Nykøbing Mors Folke- og Realskole, fra 1970 til 1979.

Konsulent, LO, fra 1987 til 2005.
Ulandskonsulent, Arbejdernes Oplysningsforbund, fra 1986 til 1987.
Kulturkonsulent, Arbejdernes Oplysningsforbund, fra 1985 til 1986.
Uddannelsessekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 1982 til 1985.


Tillidshverv
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom på Mors og i Viborg Amt 1979-1982. Medlem af bestyrelsen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 1981-1982. Medlem af bestyrelsen for ARTE 1982-1985. Medlem af Socialdemokratiets kulturudvalg 1982-1986. HK-tillidsrepræsentant 1983-1985. Medlem af forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 1986-1988. Medlem af bestyrelsen for foreningen Kunst på Arbejdspladsen fra 1998. Medlem af bestyrelsen for Bjørn Afzelius' Internationale Kulturfond 2003-2010. Medlem af repræsentantskaberne for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond 2005-2012. Mors-ambassadør udpeget af Morsø Kommune fra 2007. Medlem af bestyrelsen for Jobbanken 2007-2014. Medlem af bestyrelsen for Kursuscenteret Laugesens Have 2008-2014. Medlem af bestyrelsen for Kulturfonden Danmark-Grønland 2009-2012. Medlem af bestyrelsen for Nordisk Kulturfond fra 2015. Medlem af advisory board for Arbejdermuseet fra 2015. Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund fra 2015, næstformand fra 2015. Formand for Foreningen Norden fra 2015.


Publikationer
Har bl.a. skrevet debatoplæggene »En samordnet ungdomsuddannelse«, 1985, og »Menneskene skal blomstre«, 1987. Bidrag til LO's 100-års jubilæumsbog »I takt med tiden«, 1998. Diverse film- og teaterproduktioner.


Udmærkelser
Gymnasieskolernes Lærerforenings Jubilæumspris 1995.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Europarådet
Retsudvalget

Medlem af
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Kulturudvalget
Nordisk Råd
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Idrætsordfører
Kulturordfører
Medieordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Næstformand i bestyrelsen for AOF Danmark.

Udenlandsrejser

Rejse til OL i Rio de Janeiro, Brasilien, den 4.-11. august 2016. DIF (Dansk Idræts Forbund) har betalt hotelværelse.

Rejse til Taiwan den 24.-30. september 2017, betalt af Taiwans repræsentation i Danmark.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]