Venstre,
Michael Aastrup Jensen - Fotograf Steen Brogaard

Michael Aastrup Jensen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Fhv. borgmester

Dybdalen 12
8960 Randers SØ

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4522
Mobil:
+45 6162 4225
Telefax:
+45 3389 4522
E-mailadresse:

Michael Aastrup Jensen, født 16. marts 1976 i Roskilde, søn af direktør Jesper Jensen og konsulent Jette Jensen. Gift med ph.d.-stipendiat Helene Maria Aastrup Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Århus Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Randers Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Randerskredsen fra 2004 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Udenrigsordfører og udviklingsordfører. Tidligere kulturordfører, it-ordfører, EU-ordfører, boligordfører og dyrevelfærdsordfører. Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling. Medlem af Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Retsudvalget og Kulturudvalget. Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling fra 2015 og 2007-2011, næstformand 2011-2015, næstformand for ALDE-gruppen fra 2008. Næstformand for den danske delegation til Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet 2007-2010. Delegeret ved FN's Generalforsamling 2008, 2011 og 2013.


Uddannelse og erhverv
Akademiøkonom med speciale i salg, Det Danske Erhvervsakademi, Randers, 1999.
Højere handelseksamen, Randers Handelsskole, 1995.

Salgs- og marketingkoordinator, ProInfo A/S, Randers, fra 1997 til 2002.
Salgsassistent, Salling A/S, Aarhus, fra 1995 til 1997.


Tillidshverv
Borgmester i Randers Kommune 2002-2006. Medlem af byrådet i Randers Kommune 1998-2006, medlem af kulturelt udvalg 1998-2000, socialudvalget 1998-2002 og økonomiudvalget 2000-2002, politisk ordfører og gruppeformand for Venstre 2000-2002, formand for økonomiudvalget 2002-2006. I perioden 2000-2006 formand for beredskabskommissionen, formand for valgbestyrelsen, formand for lokalnævnet vedrørende politiets virksomhed, formand for Randers Kommunes Kunstfond, formand for Begivenhedssekretariatet, næstformand for Randers Erhvervsråd, næstformand for Kronjyllands Udviklingsråd, næstformand for Randers Handelsråd, medlem af bestyrelsen for Randers Regnskov, medlem af bestyrelsen for Underværket og medlem af KL's Kontaktråd. Formand for Venstres interne retsudvalg 2005-2007. Næstformand for Venstres interne europaudvalg fra 2007. Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstråd fra 2009. Medlem af Statens Kunstfonds repræsentantskab fra 2009. Medlem af VL-gruppe 33 fra 2012. Medlem af lokalrådet i Randers for Realkredit Danmark. Medlem af hovedbestyrelsen for Venstre fra 2012. Medlem af forretningsudvalget i Venstre fra 2012. Medlem af bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde fra 2015.


Udmærkelser
Har modtaget Medal of Merit fra The International Association of Lions Clubs 2002 og Dansk IT's ildsjælspris 2012. Optaget som medlem af Niels Ebbesens Venner 2002. Ridder af Dannebrogordenen i 2015.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Europarådet

Medlem af
Forsvarsudvalget
Kulturudvalget
Retsudvalget
Det Udenrigspolitiske Nævn
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
OSCEs Parlamentariske Forsamling

Aktuelle ordførerskaber

Udenrigsordfører
Udviklingsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Næstformand i DIPD.

Udenlandsrejser

Studierejse til Taiwan 2013. Inviteret af Taiwans udenrigsministerium.

Studietur til USA med Dansk Energi fra den 15.-22. november 2014 med formålet at lære mere om digital omstilling til et højhastighedssamfund og se på hvordan øget digitalisering og bedre infrastruktur skaber vækst og nye jobs. Inviteret af Dansk Energi.

Rejse til Madagaskar fra 16.-21. februar 2016, inviteret og arrangeret af "Arche De la Nation" Parti Libéral Démocrate Malagasy.

Tur til Thule den 23. marts 2016, inviteret af USA's ambassade.

Studietur til Libanon, Beirut, fra den 13.-15. april 2016, inviteret af Danmission.

Studietur til Irak i perioden 12.-15. juni 2016, inviteret af Mission Øst.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]