Socialdemokratiet,
Mette Gjerskov - Fotograf Steen Brogaard

Mette Gjerskov (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Frederiksborgvej 572
4000 Roskilde

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4019
E-mailadresse:

Mette Gjerskov, født 28. juli 1966 i Gundsø, datter af fhv. skyldrådsformand Gert Gjerskov og pensioneret overlærer Louise Gjerskov.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Roskildekredsen fra 2002.


Parlamentarisk karriere
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.


Uddannelse og erhverv
Cand.agro., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, fra 1987 til 1993.
Matematik, fysik og kemi, VUC Ballerup, fra 1986 til 1987.
Samfundssproglig student, Amtsgymnasiet i Roskilde, fra 1982 til 1985.

Centerleder, Center for frivilligt socialt arbejde, fra 2004 til 2005.
Fuldmægtig, BioTIK-sekretariatet, Forbrugerstyrelsen, fra 2001 til 2004.
Afdelingsleder, Direktoratet for FødevareErhverv, fra 1999 til 2001.
Fuldmægtig, Fødevareministeriet, fra 1995 til 1999.


Tillidshverv
Formand for Dansk Røde Kors, Gundsø lokalafdeling 1994-2005. Vicepræsident for Dansk Røde Kors 1999-2004. Medlem af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 2001-2004. Formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder fra 2014. Næstformand for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) fra 2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Udviklingsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Næstformand i bestyrelsen for DIPD, Dansk Institut for
Flerpartisamarbejde.

Udenlandsrejser

Studierejse til Uganda og Kenya i perioden 12.-15. april 2016, arrangeret og betalt af Aidsfondet/IAVI.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Social- og integrationsministeriet, Center for frivilligt
socialt arbejde.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [19.01.2018]