Socialdemokratiet,
Magnus Heunicke - Fotograf Steen Brogaard

Magnus Heunicke (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Østerbrogade 142, 5. tv.
2100 København Ø

Mobil:
+45 6162 4435
E-mailadresse:

Magnus Johannes Heunicke, født 28. januar 1975 i Næstved, søn af borgmester Henning Jensen og specialklasselærer Inger Heunicke. Gift med direktør Nina Groes. Far til Ella Heunicke Groes og Rakel Heunicke Groes.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Storstrøms Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Næstvedkredsen fra 2004.


Parlamentarisk karriere
Transportminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Statsrevisor fra 13. august 2013 til 2. februar 2014.
Velfærdsordfører, kommunalordfører og ordfører vedrørende landdistrikter og øer. Tidligere politisk ordfører, trafikordfører og it- og teleordfører.


Uddannelse og erhverv
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus, fra 1998 til 2002.
Student, Næstved Gymnasium, fra 1992 til 1995.
10. klasses afgangsprøve, Gunslevholm Idrætsefterskole, Falster, fra 1991 til 1992.
Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, Kildemarkskolen, Næstved, fra 1981 til 1991.

Journalist, Danmarks Radio, fra 2001 til 2005.
Rejsesekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 1996 til 1998.
Projektmedarbejder, Kommunernes Landsforening, fra 1995 til 1996.
Scenemester, BIO Næstved, fra 1992 til 1995.
Opvasker, Bilkas Bistro, Næstved Storcenter, fra 1990 til 1991.


Tillidshverv
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Næstved 1992-1995. Medlem af hovedbestyrelsen og næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Århus Amt 1998-1999. Medlem af følgegrupperne vedrørende Sund og Bælt og Femern Bælt 2007-2013. Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 2011-2013. Medlem af AE-rådet 2011-2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Udvalget for Småøer
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Kommunalordfører
Landdistrikts- og øordfører
Velfærdsordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Facilitator for Samuelsens Transportpolitiske Netværk.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra DR.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]