Venstre,
Lars Chr. Lilleholt - Fotograf Steen Brogaard

Lars Christian Lilleholt (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Energi-, forsynings- og klimaminister

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Stormgade 2-6
1470 København K

Ministertlf.:
+45 3392 2800
E-mailadresse:

Lars Christian Lilleholt, født 2. marts 1965 i Odense, søn af afdelingsleder Chresten Lilleholt og husmoder Birgit Lilleholt. Gift med cand.merc. og QHSE-manager Jane Lilleholt. Parret har tre børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 18. januar 2000 til 10. februar 2000.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 14. januar 1997 til 31. januar 1997.
Kandidat for Venstre i Middelfartkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Odense Sydkredsen fra 1995 til 2007.
Kandidat for Venstre i Odense Vestkredsen fra 1993 til 1995.


Parlamentarisk karriere
Energi-, forsynings- og klimaminister fra 28. juni 2015.
Energiordfører og klimaordfører 2005-2015. Tidligere medlem af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Transportudvalget og Udvalget for Forretningsordenen. Tingsekretær 2011-2015. Medlem af bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe 2008-2015, gruppesekretær 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Journalisthøjskolen, Aarhus, fra 1989 til 1993.
Økonomiske og samfundsvidenskabelige studier, Odense Universitet, fra 1985 til 1988.
Student, Tornbjerg Gymnasium, fra 1981 til 1984.
Grundskole, Giersings Realskole, fra 1976 til 1981.
Grundskole, Hunderupskolen, fra 1972 til 1976.

Informationschef, Danske Fjernvarmeværkers Forening, fra 1998 til 2001.
Informationsmedarbejder, Danske Fjernvarmeværkers Forening, fra 1995 til 1998.
Redaktionssekretær, Fyns Amts Avis, fra 1994 til 1995.
Journalist, Vejle Amts Folkeblad, fra 1993 til 1994.
Journalistpraktikant, Vejle Amts Folkeblad, fra 1990 til 1991.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Odense Kommune 1994-2015, medlem af by- og kulturudvalget og gruppeformand for Venstres byrådsgruppe 2006-2015. Politisk næstformand for Dansk Fjernvarme 2010-2015. Medlem af bestyrelsen for Energi Fyn 2010-2015. Næstformand for Fjernvarme Fyn 2014-2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]