Venstre,
Karsten Lauritzen - Fotograf Steen Brogaard

Karsten Lauritzen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Skatteminister

Skatteministeriet, Nicolai Eigtvedsgade 28
1402 københavn K

Ministertlf.:
+45 3392 3392
E-mailadresse:

Karsten Lauritzen, født 14. oktober 1983 i Løgstør, søn af landmand Jens Lauritzen og selvstændig Birthe Lauritzen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Hjørringkredsen fra 2006.


Parlamentarisk karriere
Skatteminister fra 28. juni 2015.
Retsordfører 2011-2015, integrationsordfører og udviklingsordfører 2007-2011. Medlem af Retsudvalget, Forsvarsudvalget, By- og Boligudvalget og Ligestillingsudvalget 2011-2015, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2007-2015, formand 2007-2009, og Udenrigsudvalget 2007-2015, næstformand 2007-2010, Finansudvalget 2010-2011 og Skatteudvalget 2007-2011. Medlem af NATO’s Parlamentariske Forsamling 2011. Stedfortræder i OSCE’s Parlamentariske Forsamling 2011-2015 og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse 2007-2011.


Uddannelse og erhverv
BSc i politik og administration, Aalborg Universitet, 2014.
Studentereksamen, Fjerritslev Gymnasium, fra 1999 til 2002.
9. klasse, Skals Efterskole, fra 1998 til 1999.
8. klasse, Åbybro Ungdomsskole, fra 1997 til 1998.
0.-7.klasse, Vilsted-Vindblæs Folkeskole, fra 1989 til 1997.

receptionist/piccolo, Løgstør Rør, fra 2002 til 2003.
Kassemedarbejder, Fakta Løgstør, fra 2000 til 2002.


Tillidshverv
Medlem af Venstres Ungdoms landsstyrelse 2002-2007, medlem af forretningsudvalget 2005-2007. Medlem af LOF's landsstyrelse 2003-2004. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 2003-2007, næstformand for Venstres Ungdom 2003-2005, landsformand 2005-2007. Næstformand i bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde 2010-2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]