Venstre,
Jan E. Jorgensen - Fotograf Steen Brogaard

Jan E. Jørgensen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Advokat, rådmand

C. F. Richs Vej 60
2000 Frederiksberg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4551
E-mailadresse:

Jan Ejnar Jørgensen, født 19. februar 1965 i Frederiksberg, søn af Einar Jacob Sørensen og Asta Noomi Jørgensen. Gift med Jane Nørgaard Jørgensen. Far til Kamma Nørgaard Jørgensen og Valdemar Nørgaard Jørgensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Venstre i Slotskredsen fra 2011.
Kandidat for Venstre i Utterslevkredsen fra 2006 til 2011.
Kandidat for Venstre i Østerbrokredsen fra 1993 til 1995.
Kandidat for Venstre i Brønshøjkredsen fra 1993 til 1995.


Parlamentarisk karriere
EU-ordfører og offentlighedsordfører fra 2016, menneskerettighedsordfører fra 2014 og indfødsretsordfører fra 2011. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget, Indfødsretsudvalget, Kulturudvalget, Retsudvalget, Skatteudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Udenrigsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.


Uddannelse og erhverv
Juridisk embedseksamen, Københavns Universitet, fra 1989 til 1995.
Samfundssproglig studentereksamen, Sankt Annæ Gymnasium, fra 1981 til 1984.

Advokat (L), DLA Nordic og Horten, fra 2005 til 2011.
Miljøkonsulent, advokatfuldmægtig, advokat (L), De Samvirkende Købmænd, fra 1997 til 2005.
Direktør, Foreningen for et Bedre Butiksmiljø, fra 1995 til 1997.
Annoncekonsulent, Vibenhus Butikscenters avis, fra 1989 til 1995.
Annoncekonsulent , Farum Nyt, fra 1985 til 1988.
Journalist, Frederiksberg Posten, 1985.
Sekretær, Venstres Ungdom, fra 1984 til 1986.
Folkeskolevikar, Rådmandsgades og Stevnsgades Skoler, fra 1984 til 1985.
Abonnementsinspektør, Berlingske Tidende, fra 1984 til 1985.
Kirkesanger, Korsvejs Kirke, Johannes Døbers Kirke, Høje Gladsaxe kirke, fra 1981 til 1986.


Tillidshverv
En række poster i Venstres Ungdom 1983-1990, herunder formand for Venstres Ungdom København og Venstres Ungdom Frederiksberg, medlem af landsstyrelsen, redaktør af »Unge Liberale« og formand for landsstævneudvalget. En række poster i Venstre 1983-1998, herunder næstformand for Venstre på Frederiksberg og redaktør af »Taburetten«. Medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune fra 1998, fungerende viceborgmester 1999 og 2001, formand for børne- og undervisningsudvalget 1998-2009, rådmand fra 2002, formand for by- og miljøudvalget fra 2010. Blogger på Berlingske, Den politiske puls fra 2016.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Kulturudvalget
Retsudvalget
Skatteudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
Europaudvalgets Underudvalg
Undervisningsudvalget
Udenrigsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Stedfortræder i
Europarådet
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse

Aktuelle ordførerskaber

Offentlighedsordfører
EU-ordfører
Indfødsretsordfører
Menneskerettighedsordfører

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [14.12.2017]