Venstre,
Inger Støjberg - Fotograf Steen Brogaard

Inger Støjberg (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Udlændinge- og integrationsminister

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10
1216 København K

Ministertlf.:
+45 6198 4000
E-mailadresse:
Hjemmeside:

Inger Støjberg, født 16. marts 1973 i Hjerk, datter af gårdejer Mathias Støjberg og medhjælpende ægtefælle Gudrun Støjberg.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Viborg Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Skivekredsen fra 2005.
Kandidat for Venstre i Morsøkredsen fra 1999 til 2005.


Parlamentarisk karriere
Udlændinge- og integrationsminister fra 28. november 2016.
Udlændinge-, integrations- og boligminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.
Beskæftigelsesminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling fra 7. april 2009 til 23. februar 2010.
Politisk ordfører 2014-2015 og 2007-2009, fødevare-, familie- og forbrugerordfører 2005-2007. Formand for Økontaktudvalget 2003-2005. Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling 2001-2005. Næstformand for Venstres folketingsgruppe 2005-2007.


Uddannelse og erhverv
Master of Business Administration, Aalborg Universitet, 2013.
InformationsAkademiet, 1999.
1-årig højere handelseksamen, Viborg Handelsskole, 1995.
Student, Morsø Gymnasium, 1993.

Freelancejournalist, Støjberg Kommunikation, fra 2001.
Redaktør, Viborg Bladet, fra 1999 til 2001.


Tillidshverv
Medlem af Viborg Amtsråd 1994-2002, næstformand for undervisnings- og kulturudvalget 1994-2002, medlem af teknik- og miljøudvalget 1998-2002. Medlem af bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium 1994-2002. Medlem af bestyrelsen for Skive Handelsskole 1994-2002. Næstformand for Jenleudvalget 1994-2002. Medlem af bestyrelsen for Liberalt Oplysnings Forbunds (LOF) landsstyrelse 1996-1999. Medlem af bestyrelsen for Sct. Mikkelskolen 1998-2002. Formand for Venstres landbrugs- og fiskeriudvalg 2001-2005. Medlem af Venstres hovedbestyrelse fra 2005. Medlem af Naturklagenævnet 2006-2009.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]