Dansk Folkeparti,
Hans Kristian Skibby - Fotograf Steen Brogaard

Hans Kristian Skibby (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Projektspeditør

Sikavej 23
7160 Tørring

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5128
Mobil:
+45 6162 4231
Telefax:
+45 3389 5128
E-mailadresse:

Hans Kristian Bundgaard-Skibby, født 18. januar 1969 i Brædstrup, søn af smedemester Kristian Skibby og dagplejemor og fabriksarbejder Vera Skibby. Gift med socialpædagog Linda Olesen. Parret har børnene Simon, født i 2004, Thomas, født i 2006, og Viktor, født i 2010.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vejle Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vejle Amtskreds fra 16. april 2002 til 31. maj 2002.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Horsenskredsen fra 2004.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Juelsmindekredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Vejlekredsen fra 2000 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Erhvervsordfører og vækstordfører. Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Skatteudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget til Valgs Prøvelse.


Uddannelse og erhverv
Højere handelseksamen, Horsens Handelsskole, fra 1986 til 1989.

Projektspeditør, Flextek A/S, Vejle, fra 1999 til 2005.
Logistikchef, Vesterlund Bageri A/S, Give, fra 1997 til 1999.
Lagerchef, Kelsen International Bakery A/S, Nørre-Snede, fra 1995 til 1997.
Transportansvarlig, Højbjerg Maskinfabrik A/S, Aarhus, fra 1992 til 1995.
Speditør, DFDS A/S, Horsens, fra 1990 til 1992.


Tillidshverv
Næstformand for Dansk Folkeparti i Vejle Amt 1995-2006. Medlem af kommunalbestyrelsen i Tørring-Uldum Kommune 1998-2006, viceborgmester og formand for teknik- og miljøudvalget. Midlertidigt medlem af Vejle Amtsråd 2002. Medlem af Kommunernes Landsforenings udvalg for teknik og forsyning 2002-2005. Medlem af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune fra 2006, medlem af sammenlægningsudvalget 2006, 1. viceborgmester fra 2010, medlem af økonomiudvalget.

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Selvstændig udlejningsvirksomhed af bolig og erhvervsbygninger.

Selskabsinteresser

Danske Bank
Novo Nordisk
DSV

  Kontakt med organisationer, virksomheder m.v.

  På disse hjemmesider m.m. kan man følge med i, hvilke organisationer, virksomheder m.v. Hans Kristian Skibby (DF) har kontakt til:

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]