Venstre,
Erling Bonnesen - Fotograf Steen Brogaard

Erling Bonnesen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Revisor

Kløverbakken 12, Nørre Broby
5672 Broby

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4521
Mobil:
+45 6162 5940
E-mailadresse:

Erling Bonnesen, født 28. marts 1955.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 7. oktober 2004 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Svendborgkredsen fra 2005.
Kandidat for Venstre i Middelfartkredsen fra 2001 til 2005.


Parlamentarisk karriere
Miljøordfører, fødevareordfører, landbrugsordfører og dyrevelfærdsordfører. Tingsekretær fra 2015. Gruppesekretær for Venstres folketingsgruppe fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Økonomikonsulent og revisoruddannelse, fra 1980 til 1989.
Militærtjeneste, Den Kongelige Livgarde, fra 1978 til 1979.
Tekniker af økonomilinjen med ophold i Malmø og Oslo, fra 1974 til 1978.

Revisor, fra 1990.


Tillidshverv
Forenings- og bestyrelsesarbejde, lokalsamfund, sport/idræt, vælgerforeninger m.v. fra 1980. Borgmester i Broby Kommune 1994-2006. Medlem af bestyrelsen for kommuneforeningen Det Skæve Danmark 1998-2002. Medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening 2002-2004. Næstformand for Kommuneforeningen på Fyn 2002-2004.

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [28.11.2017]