Dansk Folkeparti,
Claus KvistHansen - Fotograf Steen Brogaard

Claus Kvist Hansen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Byvangen 81
8700 Horsens

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5117
Mobil:
+45 6162 4506

Claus Kvist Hansen, født 24. september 1968 i Kalundborg, søn af jernhandler John Hansen og Mona Holm. Samlevende. Har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Randers Sydkredsen fra 2014.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Randers Sydkredsen fra 2010 til 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., Aarhus Universitet, 1998.
Matematisk student, Randers Amtsgymnasium.

Sekretariatsleder, De Videnskabsetiske Komiteer, Region Syddanmark, fra 2008 til 2015.
Fuldmægtig, projekleder og AC-medarbejder, Vejle Amt, Fyns Amt, Århus Amt og Region Midtjylland, fra 1999 til 2008.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Horsens Kommune fra 2014.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Formand for Horsens Erhvervshavn.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Aftale med Region Syddanmark om tjenestefrihed uden løn fra 1. oktober 2015, og om tilbagevenden til stilling på samme ledelsesniveau eller som chefkonsulent.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]