Socialdemokratiet,
Christine_Antorini - Fotograf Steen Brogaard

Christine Antorini (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Nørrebrogade 38, 4.tv.
2200 København N

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4035

Christine Edda Antorini, født 23. maj 1965 i Jyllinge, datter af mejerist Keld Jørgensen og lærer Myriam Antorini Jørgensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordsjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Søndre Storkreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Østre Storkreds fra 18. marts 1998 til 30. november 1999.
Kandidat for Socialdemokratiet i Hillerødkredsen fra 2010.
Kandidat for Socialdemokratiet i Indre Bykredsen fra 2007 til 2009.
Kandidat for Socialdemokratiet i Rådhuskredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Brønshøjkredsen fra 1996 til 1999.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Vesterbrokredsen fra 1992 til 1995.


Parlamentarisk karriere
Undervisningsminister fra 9. august 2013 til 28. juni 2015.
Børne- og undervisningsminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget fra 2015. Medlem af Udvalget for Forretningsorden og Udvalget til Valgs Prøvelse fra 2015. Gruppesekretær for Socialdemokratiets folketingsgruppe fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Cand.comm. i offentlig forvaltning, Roskilde Universitetscenter, fra 1989 til 1994.
Stud.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 1985 til 1987.

Faglig sekretær, HK's reformsekretariat, fra 2004 til 2005.
Studievært, DR2, fra 2003 til 2004.
Sekretariatschef, Forbrugerinformationen, fra 1999 til 2003.
Kommunikationsmedarbejder, Oticon, fra 1995 til 1997.


Tillidshverv
Medlem af landsledelsen for Socialistisk Folkepartis Ungdom 1983-1988, medlem af hovedbestyrelsen 1988-1998. Næstformand for Socialistisk Folkeparti 1991-1998. Medlem af EU-oplysningsnævnet 1997-1998. Medlem af Nyt Europas arbejdsudvalg 1999-2002. Formand for Tipsungdomsnævnet 2001-2003. Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskabers tænketank 2001-2004. Formand for Videnskabsministeriets tænketank for forskningsformidling 2003-2004. Medlem af Royal Greenlands Advisory Board 2005-2006. Medlem af German Marshall Foundation 2005-2011. Medlem af bestyrelsen for Frie Børnehavers Fond 2006-2011. Medlem af VL 13 fra 2006. Medlem af bestyrelsen for Roskilde Festival Højskole fra 2011, formand fra 2016. Medlem af skolekredsen for Grundtvig Højskole 2011. Medlem af bestyrelsen for Sagnlandet Lejre fra 2015. Medlem af bestyrelsen for Fonden Socialt Ansvar fra 2016. Medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Vajsenhus fra 2016.


Publikationer
Har skrevet »Borgerlige ord efter revolutionen«, Gyldendal, 1999, »Det ny systemskifte«, Gyldendal, 2001, »Fanatisme eller idealisme«, Forum, 2003, »Epostler«, Gyldendal, 2003, og »Fremtidens partier«, Gyldendal, 2008.


Udmærkelser
Har modtaget Nina Bang-prisen 1999, FDB’s forbrugerpris 2002 og Årets drømmedirektion i Berlingske Nyhedsmagasin 2003.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Facilitator for Samuelsens Uddannelsespolitiske Netværk.

Selvstændig virksomhed

Foredrag, der ikke er relateret til det politiske hverv.
Royalties, bibliotekspenge i forbindelse med bogudgivelse.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [01.03.2018]