Liberal Alliance,
Carsten Bach - Fotograf Steen Brogaard

Carsten Bach (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

Geolog

Edelsmindevej 7, Høver
8464 Galten

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4911
Mobil:
+45 6162 4572
E-mailadresse:

Carsten Bach Riis, født 9. december 1975 i Holstebro, søn af forhenværende lagerarbejder Carl Erik Jensen og pensioneret pædagog Birgit Jensen. Gift med selvstændig fysioterapeut og akupunktør Ann Jette Riis. Parret har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Klimaordfører, forsyningsordfører, energiordfører, forsvarsordfører, miljøordfører, fødevareordfører, landbrugsordfører, fiskeriordfører, dyrevelfærdsordfører, udviklingsordfører, grønlandsordfører og færøerneordfører.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient. i anvendt kvartærgeologi, Aarhus Universitet, Geologisk Institut, afdeling for sedimentologi, fra 1998 til 2003.
Reserveofficer, Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole (FLSR), fra 1995 til 1996.
Matematisk student (4-årig Team Danmark-ordning), Holstebro Gymnasium og HF, fra 1991 til 1995.
Folkeskole, Nørrelandsskolen, Holstebro, fra 1981 til 1991.

Fagchef og afdelingsleder, Dansk Miljørådgivning A/S, fra 2010 til 2015.
Senior projektleder og markedschef, NIRAS A/S, fra 2009 til 2010.
Projektleder, Dansk Miljørådgivning A/S, fra 2008 til 2009.
Informationsofficer, FN, UNOMIG, Georgien, 2007.
Projektleder, Dansk Miljørådgivning A/S , fra 2003 til 2006.
Løjtnant, delingsfører og instruktør, Flådestation Frederikshavn og Søværnets Sergentskole, fra 1996 til 1997.


Tillidshverv
Medlem af skolebestyrelsen på Gyvelhøjskolen i Galten 2010-2015, næstformand 2013-2015. Medlem af Integrationsrådet i Skanderborg Kommune 2014-2015.


Udmærkelser
FN-medalje for tjeneste i UNOMIG 2007. Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009 tildelt i 2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
Nordisk Råd
NATO's Parlamentariske Forsamling

Aktuelle ordførerskaber

Dyrevelfærdsordfører
Energiordfører
Færøerneordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Forsvarsordfører
Forsyningsordfører
Grønlandsordfører
Klimaordfører
Landbrugsordfører
Miljøordfører
Udviklingsordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Aftale med hidtidig arbejdsgiver Dansk Miljørådgivning A/S, om at fastansættelse ophører med udgangen af september måned 2015.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]