Venstre,
MF Carl Holst, Venstre, Folketinget - Fotograf Steen Brogaard

Carl Holst (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4512
Mobil:
+45 6162 4468
E-mailadresse:

Carl Holst, født 29. april 1970 i Rødding, søn af højskolelærer og fhv. MF Peter Holst. Gift med skolelærer Lone Holst. Parret har børnene Mads, Magnus og Maja.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Venstre i Esbjerg Omegnskredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde fra 28. juni 2015 til 30. september 2015.


Uddannelse og erhverv
Uddannet lærer, Haderslev Statsseminarium, 1996.

Lærer, Povlsbjerg Skole, Vojens, fra 1996 til 2000.


Tillidshverv
Medlem af Venstres hovedbestyrelse fra 1992, medlem af forretningsudvalget fra 2010. Formand for Venstres Ungdom 1993-1995. Medlem af Sønderjyllands Amtsråd 1994-2006. Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt 2000-2006. Formand for Team Danmark 2004-2012. Regionsrådsformand i Region Syddanmark 2006-2015. Næstformand i Danske Regioner 2010-2015. Medlem af bestyrelsen for Grundtvig Centret fra 2017.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Kirkeudvalget
Retsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Undervisningsudvalget

Stedfortræder i
Nordisk Råd

Aktuelle ordførerskaber

Familieordfører
Kirkeordfører
Kommunalordfører
Råstofs- og undergrundsordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Udlejning af sommerhus og lejlighed.

Selskabsinteresser

Garanter i Frøs Herreds Sparekasse.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [16.01.2018]