Socialdemokratiet,
Astrid_Krag - Fotograf Steen Brogaard

Astrid Krag (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Mobil:
+45 6162 4673
E-mailadresse:

Astrid Krag Kristensen, født 17. november 1982 på Sct. Maria Hospital, Vejle, datter af tekstforfatter Ole Jakob Krag Kristensen og pensioneret gymnasielærer Åse Fogh Pedersen. Gift med Andreas Seebach. Parret har tre børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 4. februar 2014.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 3. februar 2014.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Vejle Amtskreds fra 24. oktober 2006 til 30. oktober 2006 (stedfortræder for Villy Søvndal).
Kandidat for Socialdemokratiet i Grevekredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Roskildekredsen fra 2007 til 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Vejlekredsen fra 2001 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Minister for sundhed og forebyggelse fra 3. oktober 2011 til 3. februar 2014.
Ældreordfører og indfødsretsordfører fra 2015. Tidligere skatteordfører, udlændingeordfører, integrationsordfører og velfærdsordfører.


Uddannelse og erhverv
Bachelorstuderende i statskundskab, Københavns Universitet, fra 2003 til 2007.
Sproglig studentereksamen, Tørring Amtsgymnasium, fra 1998 til 2001.

Ansat i hjemmeplejen, Sundparken, Amager, 2007.
Studentermedhjælp, Social- og Sundhedsskolen i København, fra 2003 til 2005.
Pædagogmedhjælper, Frederiksberg Hospitalsvuggestue, fra 2001 til 2002.


Tillidshverv
Elevrådsformand ved Tørring Amtsgymnasium 1999-2001. Ansvarshavende redaktør for magasinet Dijalog (EU's Twinninge-program på Balkan 2001-2003). Formand for Socialistisk Folkepartis Ungdom 2005-2007. Medlem af forretningsudvalget for Socialistisk Folkeparti 2005-2007, integrationsudvalget 2006. Medlem af bestyrelsen for Socialistisk Folkeparti København 2007. Redaktør for magasinet Virak 2007. Mentor i Kvinfo's mentornetværk for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund 2008. Medlem af bestyrelsen for Børneulykkefonden fra 2015.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Facilitator for Samuelsens Sundhedspolitiske Netværk.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]