L 21 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love.
(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 08-10-2008

Fremsat: 08-10-2008

Lovforslag som fremsat

20081_l21_som_fremsat (html)