L 8 Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Indeksering af energiafgifterne).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 30-11-2007
Betænkning afgivet 05-12-2007
2. behandlet/henvist til udvalg 11-12-2007
Tillægsbetænkning afgivet 12-12-2007
3. behandlet, vedtaget 14-12-2007
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Formålet med loven er at fastholde realværdien af energiafgifterne (afgift på el, gas, kul, mineralolie, svovl og CO2) for at understøtte de målsætninger, som er fastlagt i klima- og energistrategien. Dette gælder dels målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i overensstemmelse med målsætningerne i Kyotoprotokollen og dels at gøre Danmark mindre afhængig af olie, gas og kul og i højere grad omlægge til mere vedvarende energikilder.
Indeksering af energiafgifterne skal sikre, at afgifterne følger den almindelige prisudvikling, så realværdien af afgifterne fastholdes. Satserne skal opskrives med 1,8 pct. pr. år, svarende til den gennemsnitlige udvikling i nettoprisindekset.
Merprovenuet fra afgiftsforhøjelserne på energi skal finansiere de lavere personskatter i overensstemmelse med aftalen »Lavere skat på arbejde«.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og NY) mod 2 (EL).