L 115 Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man.
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-03-2008
1. behandlet / henvist til udvalg 14-04-2008
Betænkning afgivet 14-05-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-05-2008
3. behandlet, vedtaget 03-06-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indhenter Folketingets samtykke til, at regeringen kan tiltræde fire skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man.
Aftalerne er indgået som led i OECD's arbejde med at bekæmpe skadelig skattepraksis.
Danmark har således indgået en aftale med Isle of Man om udveksling af oplysninger, som medfører, at de danske skattemyndigheder kan indhente oplysninger fra skattemyndighederne på Isle of Man til brug ved dansk beskatning. Aftalen har til formål at medvirke til at imødegå, at dansk beskatning kan omgås ved transaktioner med parter på Isle of Man.
I tilknytning hertil har Danmark og Isle of Man indgået tre andre skatteaftaler, der har som formål at medvirke til den erhvervsmæssige og økonomiske udvikling på Isle of Man, så andre virksomheder end de finansielle kan etableres der. Aftalerne skal medvirke til at fremme de økonomiske relationer mellem Danmark og Isle of Man.
Der er tale om to aftaler, som ophæver international dobbeltbeskatning i forholdet mellem Danmark og Isle of Man, for så vidt angår fysiske personer samt rederier og flyselskaber med international trafik. Desuden er der indgået aftale om, at forbundne foretagender i Danmark og på Isle of Man kan få løst konkrete sager med dobbeltbeskatning som følge af uenighed mellem de to aftaleparters skattemyndigheder om korrekt prisfastsættelse ved koncerninterne transaktioner.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 109 stemmer.