Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) Alm. del
Samling: 2005-06

Spørgsmål 186

Beredskabschef Sten Mortensen, Fødevarestyrelsen har den 15. juni 2005 i et svar til Gruppen for Dyrevelfærd oplyst, at:"De internationale handelsregler for fødevarer og dyr er til diskussion i disse år. Det er blandt andet foreslået, at et land skal have mulighed for at opdele f.eks. fjerkræproduktionen i en professionel del og en hobbydel. Målet er, at den professionelle del og eksporten ikke påvirkes af udbrud i hobbyfjerkræ, hvis hobbyfjerkræ ikke udgør en reel risiko for erhvervsfjerkræet. Derved kan det forhåbentligt blive muligt at indrette mere smidige regler for hobbyfjerkræ." Arbejder ministeren i disse diskussioner for at fremskynde en sådan adskillelse af erhverv og hobby i de veterinære regler? Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ole Glahn (RV).
Dato: 01-02-2006
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 06-03-2006
Modtaget: 06-03-2006
Omdelt: 06-03-2006

FLF alm. del - svar på spm. 186, fra familie- og forbrugerministeren

svar på udvalgsspm 186.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 01-02-2006
Modtaget: 01-02-2006
Omdelt: 01-02-2006

Spm. om en fremskyndelse af adskillelse af erhverv og hobby i de veterinære regler, til familie- og forbrugerministeren