Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) Alm. del
Samling: 2004-05 (1. samling)

Samrådsspørgsmål C

Ved den masseproduktion, der efterhånden sker af vore fødevarer, bliver det nødvendigt politisk at sikre biodiversiteten og mangfoldigheden. Det gælder også for fjerkræ. Hvad vil ministrene gøre for at racefjerkræavlerne ikke drukner i bureaukrati?
Dato: 21-10-2004
Status: Besvaret

Filer

Dokumentdato: 21-10-2004
Modtaget: 21-10-2004
Omdelt: 21-10-2004

Samrådsspm. om, hvad vil ministrene gøre for at racefjerkræavlerne ikke drukner i bureaukrati m.v., til familie- og forbrugerministeren og justitsministeren

Samrådsspm. om, hvad vil ministrene gøre for at racefjerkræavlerne ikke drukner i bureaukrati m.v., til familie- og forbrugerministeren og justitsministeren
Html-version
Titel
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 65: Spm. om oversendelse af samlestedsbekendtgørelse til udvalget, når den udstedes i løbet af 1–2 måneder, til justitsministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 66: Spm. om redegørelse for baggrunden for den lange sagsbehandlingstid fra henvendelsen i august 2003 om problemerne for hobbyavlere af fjerkræ og til nu, til justitsministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 67: Spm. om oversendelse af et notat primo januar 2005 til udvalget om status for drøftelserne med racefjerkræ foreningerne om risikovurderingerne, til familie- og forbrugerministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 69: Spm. om I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål C den 24. november 2004 vil ministeren så bekræfte, at arbejdet med en revision af risikovurderingerne forventes afsluttet 1. april 2005?, til familie- og forbrugerministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 70: Spm. om ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål C den 24. november 2004 vil lempe reglerne for omsætning og samling af racefjerkræ?, til familie- og forbrugerministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 71: Spm. om ministeren redegøre for hvordan køb af industrifjerkræ til hobbyformål vanskeliggøres?, til familie- og forbrugerministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (1. samling) - Spørgsmål 72: Spm. om ministeren vil oplyse udvalget om risikovurderinger, der danner basis for reglerne for omsætning af erhvervsfjerkræ?, til familie- og forbrugerministeren 25.11.2004
FLF, Alm.del - 2004-05 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 29: Spm. om oversendelse af talepapir brugt ved samrådet den 24/11-04 om racefjerkræ, jf. FLF - alm. del - samrådsspørgsmål C (folketingsåret 2004-05, 1. samling), til justitsministeren 05.04.2005