Skatteudvalget Kalender Udvalgsmøde

Møde i Skatteudvalget

Mødedato: 05-4-2018
Starttidspunkt: Kl. 10.15
Sted: 2-080
3. UDGAVENB! Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget er inviteret til at deltage under punkt 2a og 2c og Miljø- og Fødevareudvalget er inviteret til at deltage under punkt. 2a.
1. Valg af formand.
2. Modtagelse af deputationer fra:

a) Dansk Skovforening om etablering af en skovkontoordning, jf. SAU alm. del - bilag 145 og SAU alm. del - spm. 311.

b) Skrotbil.dk vedrørende konkursbegæring.

c) FDBR - Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter om certificering af bogholdere, jf. SAU alm. del - bilag 155 og SAU alm. del - spm. 323.

3. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 171 (Lån til betaling af stigninger i grundskylden for 2018-2020 m.v.). 1. udkast til betænkning er omdelt som bilag 6.

b) L 172 (Ændring af afgiftssatser for vejbenyttelse m.v. og om adgang til Køretøjsregisteret). 1. udkast til betænkning er omdelt som bilag 5.

4. Orientering om udvalgets arbejde om deleøkonomi v/udvalgskonsulenten, jf. SAU alm. del - bilag 164.
5. Eventuelt.
  1. Valg af formand.
  2. Modtagelse af deputationer fra:
  b) Skrotbil.dk vedrørende konkursbegæring.
  3. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
  a) L 171 (Lån til betaling af stigninger i grundskylden for 2018-2020 m.v.). 1. udkast til betænkning er omdelt som bilag 6.
  b) L 172 (Ændring af afgiftssatser for vejbenyttelse m.v. og om adgang til Køretøjsregisteret). 1. udkast til betænkning er omdelt som bilag 5.
  4. Orientering om udvalgets arbejde om deleøkonomi v/udvalgskonsulenten, jf. SAU alm. del - bilag 164. 5. Eventuelt.