L 6 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven.
(Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusioner, egenacces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om straflempelse og nordisk samarbejde).
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 10-10-2017
Betænkning afgivet 23-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-11-2017
3. behandlet, vedtaget 30-11-2017
Ministerområde:
Erhvervsministeriet
Resumé:
Lovforslaget ændrer de gældende undtagelser fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, de såkaldte bagatelregler, så de kommer på linje med EU-konkurrencereglerne.

Lovforslaget medfører desuden, at fristerne for behandling af en anmeldt fusion kan afbrydes ekstraordinært, hvis de deltagende virksomheder ikke inden en given frist har indsendt de oplysninger, som konkurrencemyndigheden har krævet. Derudover sker der mindre ændringer i fristerne for afgivelse af tilsagn.
Endvidere ændres reglen om en virksomheds indsigt i oplysninger om sig selv (egenacces). I tilslutning hertil bliver oplysningspligten og indsigtsretten efter de kommende regler i databeskyttelsesforordningen begrænset i sager og undersøgelser efter konkurrenceloven.

På linje med reglerne i en række andre lande styrkes straflempelsesreglerne ved at give mulighed for indgivelse af en foreløbig ansøgning uden fuldstændig dokumentation for et kartel. Desuden klargøres, hvilken omsætning der skal indgå i bødeudmålingen, og der skal fremover udpeges suppleanter til Konkurrencerådet.

Endelig indebærer lovforslaget, at Folketinget giver sit ratifikationssamtykke til en ny samarbejdsaftale på konkurrenceområdet mellem konkurrencemyndighederne i Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige og på Færøerne, som er underskrevet i september 2017.

Formålet med lovforslaget er at øge konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Vedtaget 105 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0