L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
(Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 12-10-2017
Betænkning afgivet 09-11-2017
2. behandlet/henvist til udvalg 23-11-2017
Tillægsbetænkning afgivet 30-11-2017
3. behandlet, vedtaget 05-12-2017
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Forslaget indeholder en række mindre initiativer på motorområdet.
Det foreslås at
• kravet om egentlige sovepladser for autocampere nedsættes fra fire til to,
• den afgiftspligtige værdi af et veterankøretøj fastsættes til køretøjets handelspris, dog fortsat maksimalt 40 pct. af nyprisen,
• reglerne om brug af prøveskilte og prøvemærker, reglerne om registrering af motorredskaber og reglerne om valutaudlejningsbiler flyttes fra bekendtgørelse til lovniveau,
• en offentlig ansat, der skal kontrollere eller fjerne et køretøj som led i sit erhverv, skal kunne føre et uregistreret køretøj,
• forsvaret fremover skal kunne autoriseres til at registrere og afmelde egne køretøjer i Køretøjsregistret og
• afgiftssatsen for afgiftspligtig gas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof, justeres, så satsen fremover svarer til satsen for dieselolie målt efter energiindhold.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Afstemning:
Vedtaget 100 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 10 stemmer imod forslaget (EL, Carsten Bach (LA)) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Ved en fejl stemte Carsten Bach (LA) imod forslaget.