L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet.
(Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2017-18
Status: 3.beh./Vedtaget

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-03-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 10-04-2018
Betænkning afgivet 03-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-05-2018
3. behandlet, vedtaget 17-05-2018
Ministerområde:
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Resumé:
Lovforslaget skaber grundlag for, at der kan afholdes teknologineutrale udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg, landvindmøller og åben dør-havvindmøller i 2018 og 2019. Beslutningen om afholdelse af teknologineutrale udbud blev truffet med en stemmeaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019.

Herudover indeholder lovforslaget forslag om
- en udvidelse af værditabs- og køberetsordningen, således at solceller, der vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud, også omfattes,
- at garantifonden udvides til at omfatte alle solprojekter, der opfylder betingelserne i ordningen, med henblik på en harmonisering af vilkårene for vind og sol i de teknologineutrale udbud, og
- at der indføres særordninger for forsøgsmøller og for mindre landvindprojekter samt en overgangsordning for landvind.
Afstemning:
Vedtaget 51 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 50 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF)