B 76 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffelovens racismeparagraf.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 23-02-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 17-04-2018
Betænkning afgivet 03-05-2018
2. behandlet/forkastet 15-05-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget foreslås en ændring af straffelovens racismeparagraf (§ 266 b), der får den virkning, at der fremover udelukkende kan dømmes efter denne bestemmelse, hvis der er tale om ytringer, der klart og utvetydigt opfordrer til had mod en bestemt befolkningsgruppe på grund af race, nationalitet, etnicitet, seksuel orientering eller religion, og som risikerer at forstyrre den offentlige orden.
Afstemning:
Forkastet 22 stemmer for forslaget (DF) 84 stemmer imod forslaget (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget