B 76 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffelovens racismeparagraf.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Fremsat

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 23-02-2018
Sat på dagsorden til 1. behandling 17-04-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget foreslås en ændring af straffelovens racismeparagraf (§ 266 b), der får den virkning, at der fremover udelukkende kan dømmes efter denne bestemmelse, hvis der er tale om ytringer, der klart og utvetydigt opfordrer til had mod en bestemt befolkningsgruppe på baggrund af race, nationalitet, etnicitet, seksuel orientering eller religion, og som risikerer at forstyrre den offentlige orden.